Lasse Eriksson
V I XII 

Pågår 22/9 – 4/10

Öppet alla dagar kl: 11-20

Välkomna!

 

Tre frågor till Lasse Eriksson:

Vad inspirerar dig i ditt konstnärliga arbete?
Jag inspireras av livet och de stora och små frågor man ställs inför. Men även naturen inspirerar och min rädsla över att vi förstör allt naturligt. 

Vad vill du förmedla med din bildvärld?
Jag vill förmedla både tankar och känslor. Inga svar. Jag vill få betraktaren att känna något, typ längtan, glädje eller sorg.

Nämn en konstnärlig förebild eller minnesvärd konstupplevelse som påverkat dig i ditt konstnärskap?
Morgondisiga landskap! Och Peter Doig har verkligen fått mig att vakna.

 

© Lord & Lydia 2020